Procesy logistyczne – transport, magazynowanie, zarządzanie opakowaniami

stacjaProces to zbiór czynności o niezmiennej kolejności prowadzący do osiągnięcia celu. Działanie systemu regulowane jest przez działanie procesów. W systemie logistycznych występują procesy takie jak transport, magazynowanie, i zarządzanie opakowaniami. Transport, jeden z najważniejszych i najbardziej złożonych procesów w systemie logistycznym. Głównym kryterium podziału transportu jest odległość transportu ładunku. Biorąc pod uwagę odległość jesteśmy w stanie określić rodzaj środka transportu. Ze względu na odległość transport dzielimy na: daleki i bliski. W transporcie dalekim najważniejszą rzeczą jest bezpieczne, oszczędne i nieszkodliwe dla środowiska przemieszczenie dobra lub osób. W transporcie bliskim główny nacisk kładzie się na bezpieczne przemieszczenie dobra lub osób pomiędzy stanowiskami pracy lub Read the rest of this entry »

Transport kolejowy w Polsce

kolej warszawskaW Polsce dużą rolę w gospodarce, a także w innych dziedzinach odgrywa transport drogowy i kolejowy. Koleje odgrywają dużą rolę szczególności w przewozach na dalekie odległości, co związane jest z mniejszą energią, a także kosztami. Na kształt sieci kolejowe w Polsce duży wpływ miała historia, gdzie budowa, a następnie rozbudowa sieci trwała do lat siedemdziesiątych XX w. Do takiego stanu przyczyniły się najpierw zabory, a następnie przesunięcie granic spowodowane II wojną światową. W okresie międzywojennym została zbudowana magistrala węglowa ciągnąca się od Herbów przez Karsznice, Inowrocław, Kościerzynę do Gdańska oraz zwykle trasy kolejowe łączące największe miasta Polski jak Warszawa – Poznań czy Warszawa – Kraków. Po drugiej wojnie światowej nastąpiła kolejna rozbudowa trakcji kolejowej. Read the rest of this entry »

Kanał Elbląski

drwęcaElbląg może pochwalić się jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych. To słynny Kanał Elbląski, który rozpoczyna się właśnie w tym mieście.

Kanał Elbląski ma ciekawą historię. Jego projekt został wykonany w 1825 roku przez holenderskiego inżyniera Jakoba Steenke. Budowa kanału miała miejsce w połowie XIX wieku, a w jej efekcie powstał bardzo ważny szlak żeglugi śródlądowej. Jego podstawowym zadaniem było połączenie elbląskiego portu z portem w Ostródzie. Przy budowie tego oryginalnego systemu wodnego wykorzystano licznie występujące na tym terenie naturalne zbiorniki wodne. Były to jeziora, m.in. Druzno, Piniewo oraz Jezioro Drwęckie. Wybudowano cztery śluzy oraz unikatowy system pięciu pochylni. Po tych pochylniach, za pomocą specjalnych platform i szyn, przetaczane są statki.

Choć budowa Kanału Elbląskiego była ważnym wydarzeniem w dziejach hydrotechniki, tak naprawdę nigdy w pełni nie Read the rest of this entry »

Metro nowoczesny środek transportu

train-station_lMetro to środek transportu publicznego który znakomicie poprawia przepustowość komunikacji zbiorowej w dużych miastach. Często za pomocą metra lub skomunikowanej z nim siatki szybkich kolei podmiejskich połączone są miasta i dzielnice leżące w pobliżu z centrum aglomeracji. Istotą metra jest puszczenie pociągów w pod centrami miast, pod ziemią. Pociągów, bo chociaż metro znajduje się w miastach jako transport miejski, to jednak znacznie więcej ma wspólnego z pociągiem niż tramwajem. Tory są szersze, wagony większe. W newralgicznych miejscach, w których jest duże natężenie ruchu, pociągi jadą w przygotowanych pod ziemią tunelach. Trasy mają bezkolizyjne. Pociągi jeżdżą bardzo punktualnie. Coraz częściej wdraża się systemy zupełnie automatyczne, lokomotywy sterowane przez komputer, bez motorniczego, z pełną regulacją automatyczną. Na peronach ustawia się Read the rest of this entry »

Likwidacja połączeń kolejowych

dworzec kolejowyW związku z licznymi publikacjami w prasie oraz informacjami pojawiającymi się w środkach  masowego przekazu dotyczącymi likwidacji połączeń kolejowych w różnych regionach naszego kraju pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie.

Kolej od wielu lat była podstawą transportu w naszym kraju. Pociągi sunęły z południa na północ, z zachodu na wschód zaopatrując wszystkie regiony kraju w potrzebne surowce czy materiały. Potężna infrastruktura budowlana przez pokolenia naszych dziadków i pradziadków spełniała również zadania poznawcze oraz edukacyjne. Niespotykana ilość kolejek wąskotorowych, zza okien, których można było upajać się wspaniałymi widokami, zaczyna powoli przechodzić do historii. To kolej zawsze była podstawowym środkiem lokomocji dowożącym ludzi do pracy. Pracowały tutaj całe rodziny, zawód kolejarza przechodził z ojca na syna. Jego prestiż świadczył o mocnych podstawach, również tych prawnych.

Po zmianach ustrojowych(1989r.) nasze władze oddały się bez końca procesowi restrukturyzacji. Nagle okazało się, że kolejowe budynki, węzły, stanowiska pracy stały się niepotrzebne. Mimo naszych protestów, strajków kolejne rządy stały nieugięcie na stanowisku, że przerost administracji, nierentowne linie kolejowe, zniszczony tabor kolejowy, zaniedbane stacje są przyczyną agonii kolei. Read the rest of this entry »